Kamerové systémy, vstupte zde

.

Pro snadnější parkování lze kamery nainstalovat i do Vašeho vozu. Vás plechový miláček tak bude bezpečný a i když ho půjčíte Vaší ženě nebo přítelkyni, nebudete mít strach, že Vám ho vrátí otřískané.

Parkovací kamery lze montovat do všech typů aut. Výstup může být na monitor, který je zabudovaný ve stínítku proti slunci. Můžete se na obraz také dívat v navigaci, pokud má vstup pro video signál. Protože kamery mají noční vidění, uvidíte velice dobře také v noci a obraz bude kvalitní.

Kamerové systémy lze také nainstalovat se záznamem, takže můžete například sledovat jízdu Vašich žáků v autoškole, nebo při závěrečných zkouškách atd. Záznam je prováděn na miniaturní záznamové zařízení, které dokáže nahrát až 8 hodin záznamu na jednu paměťovou kartu.

Vyhledání google

Řecko dovolená autem, ostrov Lefkáda
Kamerové systémy
Autoalarmy GPS
Autoalarmy SMS
Kamerové systémy po celé ČR
Kamerový systém - CCTV
: Zima pot??ila ly?a?e, ale z?rove? p?id?l?v? starosti z?chran???m. ?raz? na hor?ch st?le p?ib?v?, koncem minul?ho roku se ji? objevilo p?r z?va?n?ch ?raz?. Ly?ov?n? a snowboarding pat?? mezi nejrizikov?j?? sporty z hlediska z?va?nosti zran?n?. ?e?i jsou sice zodpov?dn? a uzav?raj? cestovn? poji?t?n?, pokud vyr??? na hory do zahrani??. Hor?? je to s ly?ov?n?m v ?ech?ch. Tam m??e pomoci poji?t?n? odpov?dnosti, kter? nen? tak roz???en?.]]>
: Herce George Clooneyho (55) p?estalo staroml?denectv? bavit u? p?ed ?ty?mi lety, kdy se sezn?mil s pr?vni?kou Amal (38). O rok pozd?ji si ji vzal a nyn? je Amal t?hotn? a ?ek? dvoj?ata. P?r se tak t??? rovnou na dvojn?sobn? p??r?stek do rodiny! Komu dal??mu z celebrit u? doma dvoj?ata d?laj? radost?]]>
: Je?t? odpoledne p?ed p?te?n?m prezidentsk?m plesem na Pra?sk?m hrad? nebylo jasn?, jestli na n?m zazp?v? Karel Gott (77)! Tomu toti? vir?za v t?dnu sko?ila na hlasivky. Mistr ale nenechal nic n?hod? a vyrazil k doktorovi.]]>