Kamerové systémy, vstupte zde

.

Pro snadnější parkování lze kamery nainstalovat i do Vašeho vozu. Vás plechový miláček tak bude bezpečný a i když ho půjčíte Vaší ženě nebo přítelkyni, nebudete mít strach, že Vám ho vrátí otřískané.

Parkovací kamery lze montovat do všech typů aut. Výstup může být na monitor, který je zabudovaný ve stínítku proti slunci. Můžete se na obraz také dívat v navigaci, pokud má vstup pro video signál. Protože kamery mají noční vidění, uvidíte velice dobře také v noci a obraz bude kvalitní.

Kamerové systémy lze také nainstalovat se záznamem, takže můžete například sledovat jízdu Vašich žáků v autoškole, nebo při závěrečných zkouškách atd. Záznam je prováděn na miniaturní záznamové zařízení, které dokáže nahrát až 8 hodin záznamu na jednu paměťovou kartu.

Vyhledání google

Řecko dovolená autem, ostrov Lefkáda
Kamerové systémy
Autoalarmy GPS
Autoalarmy SMS
Kamerové systémy po celé ČR
Kamerový systém - CCTV
: Pochybn? l??itelsk? praktiky, ve kter?ch hraje hlavn? roli strach a rakovina, odhalil dokument ?esk? televize Infiltrace: Obchod se zdrav?m. Zji?t?n? zaznamenan? pomoc? skryt? kamery v pra?sk?m centru alternativn? medic?ny Aktip po dotazech Blesk Zpr?v ,,postavily do pozoru" i ministerstvo zdravotnictv?. Podle n?j jde o z?va?n? zji?t?n?, kter? mus? pro?et?it pra?sk? magistr?t, ?esk? l?ka?sk? komora i St?tn? ?stav pro kontrolu l??iv. Resort nav?c p?ipravuje nov? z?kon o l??itelstv?.]]>
: N?kolik stovek lid? v ?ter? se zalepenou pusou protestovalo na pra?sk?m Starom?stsk?m n?m?st? proti premi?rovi v demisi Andreji Babi?ovi (ANO). Vad? jim mimo jin?, ?e se s nimi Babi? odm?t? ve?ejn? sej?t a diskutovat s nimi. Tvrd? tak?, ?e premi?r l?e a likviduje nez?vislou policii. Po p?l hodin? se protestuj?c? ml?ky vydali k ??adu vl?dy, kde dr?eli minutu ticha za v?echny utla?ovan? lidi. Demonstraci zorganizovala iniciativa Milion chvilek pro demokracii. Protest proti premi?rovi v demisi se konal i v dal??ch m?stech. Podle mluv?? vl?dy Barbory Peterov? je Babi? s organiz?tory iniciativy v kontaktu.]]>
: Pra?sk? zoologick? zahrada si ve st?edu 23. kv?tna p?ipomene Sv?tov? den ?elv. V r?mci speci?ln? akce p?edstav? lidem p??r?stky n?kolika druh? t?chto plaz?, kter?ch Zoo Praha chov? t?m?? p?t set.]]>

Mlad? um?lci z Vyso?iny se p?edstav? v centrum m?st:
Otakar Lebeda v Oblastn? galerii Vyso?iny v Jihlav?:
K?va i kniha v nov? kav?rn? Hejkal v Havl??kov? Brod?: