Kamerové systémy, vstupte zde

.

Pro snadnější parkování lze kamery nainstalovat i do Vašeho vozu. Vás plechový miláček tak bude bezpečný a i když ho půjčíte Vaší ženě nebo přítelkyni, nebudete mít strach, že Vám ho vrátí otřískané.

Parkovací kamery lze montovat do všech typů aut. Výstup může být na monitor, který je zabudovaný ve stínítku proti slunci. Můžete se na obraz také dívat v navigaci, pokud má vstup pro video signál. Protože kamery mají noční vidění, uvidíte velice dobře také v noci a obraz bude kvalitní.

Kamerové systémy lze také nainstalovat se záznamem, takže můžete například sledovat jízdu Vašich žáků v autoškole, nebo při závěrečných zkouškách atd. Záznam je prováděn na miniaturní záznamové zařízení, které dokáže nahrát až 8 hodin záznamu na jednu paměťovou kartu.

Vyhledání google

Řecko dovolená autem, ostrov Lefkáda
Kamerové systémy
Autoalarmy GPS
Autoalarmy SMS
Kamerové systémy po celé ČR
Kamerový systém - CCTV
: V kanadsk?m Torontu najela dod?vka do lid? na chodn?ku, podle policie bylo na m?st? zabito 9 lid? a dal??ch ?estn?ct jich bylo zran?no, mnoz? z nich v??n?. Uvedl to z?stupce ??fa torontsk? policie Peter Yuen. Podle sv?dk? bylo patrn?, ?e ?lo o ?mysln? ?in. ?idi? dod?vky z m?sta ujel, byl v?ak zadr?en o n?kolik blok? d?l, zhruba 1,5 kilometru od m?sta trag?die. ]]>
: Po??dn? zdr?en? za?ili cestuj?c?, kte?? m?li let?t v pond?l? ve?er z d?nsk? Kodan? do Prahy. Jejich letoun se opozdil u? na p??letu z Prahy. Na vin? byly technick? probl?my. Po n?kolika odkladech byl let zru?en a lid? z?stali odk?z?ni na rann? spoj. ]]>
: V ringu dok?zal zvr?tit ?adu z?pas? ve sv?j prosp?ch, v soudn? s?ni v?ak v pond?l? dostal K. O. N?kdej?? trojn?sobn? mistr republiky v boxu a ??astn?k olympi?dy v Atlant? ?udov?t Plachetka (46) se marn? dom?hal obnovy procesu, ve kter?m byl v roce 2012 odsouzen za zn?siln?n? sestry sv? dru?ky na 8 let do v?zen?. Jeho ??dost Krajsk? soud v Brn? zam?tl.]]>

?aty Ilony Cs?kov? p?inesly Dane?kovi prvn? pen?zky na pot?ebn? l?ze?sk? pobyt:
Poutn?ci vystoup? ve Sv?tl? nad S?zavou a pak i v Brod?:
V Chot?bo?i budou hr?t pro Ale?e, v?t??ek p?jde na konto ochrnut?ho otce t?? d?t?: