Kamerové systémy, vstupte zde

.

Pro snadnější parkování lze kamery nainstalovat i do Vašeho vozu. Vás plechový miláček tak bude bezpečný a i když ho půjčíte Vaší ženě nebo přítelkyni, nebudete mít strach, že Vám ho vrátí otřískané.

Parkovací kamery lze montovat do všech typů aut. Výstup může být na monitor, který je zabudovaný ve stínítku proti slunci. Můžete se na obraz také dívat v navigaci, pokud má vstup pro video signál. Protože kamery mají noční vidění, uvidíte velice dobře také v noci a obraz bude kvalitní.

Kamerové systémy lze také nainstalovat se záznamem, takže můžete například sledovat jízdu Vašich žáků v autoškole, nebo při závěrečných zkouškách atd. Záznam je prováděn na miniaturní záznamové zařízení, které dokáže nahrát až 8 hodin záznamu na jednu paměťovou kartu.

Vyhledání google

Řecko dovolená autem, ostrov Lefkáda
Kamerové systémy
Autoalarmy GPS
Autoalarmy SMS
Kamerové systémy po celé ČR
Kamerový systém - CCTV
: Ocitli se v t??iv? situace a skon?ili na ulici. Zden?k Trinkewitz spole?n? s p??teli vymysleli pro takov? lidi vytvo?ili online Mapu bez domova. Ta pom?h? pra?sk?m a ostravsk?m bezdomovc?m naj?t v?e pot?ebn? zdarma, od toalet, p?es ubytov?n? a? po podp?rn? centra.]]>
: Za??tek ?koln?ho roku se bl??? a s n?m i nezbytn? v?daje na v?bavu pro d?ti. Pokud jde v?? potomek do prvn? t??dy, znamen? to ?asto velk? z?sah do rodinn?ho rozpo?tu.. Ale ani v?daje za ?kol?ky z vy???ch t??d nejsou zanedbateln?. Dom?c? ekonomka vyrazila na n?kup ?koln?ch pot?eb s Nikou (12) do jednoho z velk?ch obchodn?ch ?et?zc?, aby zjistila, na kolik ?koln? pot?eby letos vyjdou. Porovnali jsme je s cenami dal??ch obchod?.]]>
: U? sedm?m rokem po??d? Paul?na Ha?mukov? motosraz, na kter? ka?d? rok p?ijede do Valtic n?kolik set motork???. Sama p?itom na motorce nejezd?. Uct?v? t?m pam?tku sv?ho bratra J?na Vychodila (+35), kter? na motorce zahynul, a otce Aloize Vychodila, kter? na n? dlouh? roky z?vodil.]]>