Kamerové systémy, vstupte zde

.

Pro snadnější parkování lze kamery nainstalovat i do Vašeho vozu. Vás plechový miláček tak bude bezpečný a i když ho půjčíte Vaší ženě nebo přítelkyni, nebudete mít strach, že Vám ho vrátí otřískané.

Parkovací kamery lze montovat do všech typů aut. Výstup může být na monitor, který je zabudovaný ve stínítku proti slunci. Můžete se na obraz také dívat v navigaci, pokud má vstup pro video signál. Protože kamery mají noční vidění, uvidíte velice dobře také v noci a obraz bude kvalitní.

Kamerové systémy lze také nainstalovat se záznamem, takže můžete například sledovat jízdu Vašich žáků v autoškole, nebo při závěrečných zkouškách atd. Záznam je prováděn na miniaturní záznamové zařízení, které dokáže nahrát až 8 hodin záznamu na jednu paměťovou kartu.

Vyhledání google

Řecko dovolená autem, ostrov Lefkáda
Kamerové systémy
Autoalarmy GPS
Autoalarmy SMS
Kamerové systémy po celé ČR
Kamerový systém - CCTV
: Martin Be?an je mlad? ?esk? autor, jeho? rom?nov? debut se pr?v? dostal na pulty knihkupectv?. Kazim?sti zaujmou u? neuv??iteln? barevnou ob?lkou, ?ten??e o n?paditosti knihy pak p?esv?d?? i anotace. Jedine?n? p??b?h ve stylu Michala Ajvaze nadchne ka?d?ho milovn?ka fantasy.]]>
: Do volebn?ho z?pasu o druh? prezidentsk? mand?t Donalda Trumpa je?t? zb?v? mnoho ?asu, ale podle agentury AP u? v USA fakticky za?ala. Trump?v ?t?b ned?vno otev?el internetov? komunika?n? platformy, kter? maj? p??prav? k volb?m slou?it. Hlavn? hv?zdou rod?c? se kampan? m? b?t Trumpova snacha Lara, man?elka mlad??ho prezidentova syna Erika.]]>
: Na otev?en? krajsk?ho ??adu v Jihlav? dnes s ??dost? o dotaci na nov? kotel ?ekalo asi 300 lid?, n?kte?? i n?kolik hodin. Formul??e pro pr?v? zah?jen? dal?? dota?n? kolo za?ali ??edn?ci p?eb?rat v sedm hodin. Kraj v n?m bude d?lit 230,8 milionu korun, podpo?it m??e n?kup skoro 2500 nov?ch ekologi?t?j??ch kotl? v dom?cnostech. Vyso?ina ponechala mo?nost p?in?st formul??e osobn?, na rozd?l od jin?ch kraj?, kter? nyn? umo?nily pouze elektronick? p??jem ??dost?, aby p?ede?ly front?m.]]>